romana english


PROPRIETATEA INTELECTUALA


Proprietatea Intelectuala contine in structura sa Proprietatea Industriala, Dreptul de Autor si drepturile conexe.
Proprietatea Industriala contine la randul sau Brevetele de Inventie
                                                                   Marcile si Indicatiile Geografice
                                                                   Desenele si Modelele Industriale
                                                                   Topografiile de Circuite Integrate

Dreptul de autor se refera la operele literare si stiintifice, lucrari muzicale si artistice, design arhitectonic.
Drepturile conexe se refera la drepturile artistilor interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii, producatorii de inregistrari sonore pentru propriile inregistrari, organismele de radiodifuziune pentru propriile creatii (emisiuni).BREVETUL DE INVENTIE

Brevetul de Inventie reprezinta un titlu de protectie acordat de OSIM, in baza caruia titularul acestuia detine un drept exclusiv de exploatare asupra obiectului unei inventii.
Inventia poate avea ca obiect un produs, un proces sau o metoda.
Durata protectiei conferita de Brevetul de Inventie este de 20 de ani. Daca inventia brevetata perfectioneaza o inventie deja brevetata, protectia conferita de Brevetul de Inventie este de 10 ani.
Brevetul de Inventie confera titularului dreptul de a interzice tertilor sa efectueze fara autorizatia sa urmatoarele acte:
                        pentru produse - fabricarea , comercializarea, oferirea spre vanzare, folosirea,
                                 importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirii spre
                                 vanzare sau folosirii ;
                        pentru procedee sau metode - folosirea acestora.
backMARCA

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica, care are drept scop deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane.
Inregistrarea unei marci confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii. Acest drept se poate transmite prin cesiune sau licenta oricand in cursul duratei de protectie a marcii.
Marcile sunt semne distinctive cum ar fi: cuvinte, nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale, combinatii de culori etc. menite a identifica un anumit bun sau serviciu.
Titularul unei marci poate cere interzicerea folosirii de catre terti a unui semn identic sau asemanator cu marca.
Marcile colective - sunt proprietatea unei asociatii si au drept scop deosebirea produselor si serviciilor acesteia de cele apartinand altei persoane.
Marcile de certificare - sunt acordate pentru a indica faptul ca produsele sau serviciile in cauza sunt conforme cu anumite standarde in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie, precizia sau alte caracteristici. (Ex.standardele de calitate pe plan international ISO 9000).
backINDICATIA GEOGRAFICA

Indicatia geografica reprezinta un semn folosit pentru bunuri care au o anumita origine si poseda o anumita calitate sau reputatie, calitate sau reputatie datorata insasi originii lor.
O indicatie geografica cel mai adesea consta in numele de origine al bunurilor. Produsele agricole au in mod obisnuit calitati ce deriva in locul in care sunt produse si care sunt influentate de factorii locali specifici cum ar fi clima si solul.
OSIM inregistreaza indicatiile geografice si acorda solicitantului dreptul de utilizare a acestora dupa ce Ministerul Agriculturii si Padurilor certifica: indicatia geografica a produsului care urmeaza a fi inregistrata, produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie, aria geografica de productie, caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa le indeplineasca produsele pentru fi comercializate sub aceasta indicatie.
Dreptul de utilizare a indicatiei geografice se acorda solicitantului pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de reinoire nelimitata.
Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate face obiectul nici unei transmiteri.
backDESENUL SI MODELUL INDUSTRIAL

Poate fi inregistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs avand o functie utilitara.
Un desen sau model este considerat industrial daca obiectul la care se aplica desenul sau modelul poate fi reprodus ori de cate ori este necesar pe cale industriala.
Desenul industrial are in primul rand o natura estetica, protectia nu se aplica nici unei caracteristici tehnice a produsului.
Desenul sau modelul industrial al carui aspect este determinat de o functie tehnica nu poate fi inregistrat chiar daca are noutate.
Titularul desenului sau modelului industrial inregistrat se bucura de un drept exclusiv de exploatare.
Titularul are dreptul de a interzice tertilor sa efectueze fara autorizatia sa urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vanzare, folosirea, importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirii spre vanzare sau folosirii desenului sau modelului industrial al produsului in care acesta este incorporat.
Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial este de 5 ani de la data depunerii cererii si poate fi reinoita pe doua perioade succesive de 5 ani.
backTOPOGRAFIA CIRCUITULUI INTEGRAT

Topografia circuitului integrat reprezinta dispunerea tridimensionala a unor elemente ale unui circuit integrat din care cel putin unul este un element activ si a tuturor interconexiunilor sau a unei parti din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere pregatita pentru fabricarea circuitului integrat.
O topografie inregistrata la OSIM este protejata pe teritoriul Romaniei pe o perioada care incepe de la data primei exploatari comerciale a topografiei, daca aceasta este anterioara datei oficiale de inregistrare, si se incheie in ultima zi al celui de-al 10-lea an care urmeaza anului in care incepe perioada de protectie.
backBREVETUL DE SOI

Brevetul de soi se acorda pentru un soi de planta daca acesta este nou, distinct, omogen, stabil si poarta o denumire in conformitate cu prevederile Art.15 din Lg. 255/1998.
Daca sunt indeplinite conditiile locale, OSIM inregistreza in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si elibereaza brevetul de soi.
Inregistrarea unui soi ofera amelioratorului drepturile asupra noului soi de plante.
Durata protectiei soiului este de 25 de ani. Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, vita de vie si arbori ornamentali, durata de protectie este de 30 de ani.
Termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.
back